ЗУРГААР: Петро Чайна Дачин Тамсаг

Дорнод аймгийн Матад, Халхгол сумын нутаг дэвсгэрт “Петро Чайна Дачин Тамсаг” ХХК үйл ажиллагаа явуулж байна. Дэлхийн хамгийн сүүлчийн хялганат тал – Мэнэнгийн талыг хамардаг

“Петро Чайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулан үйл ажиллагаа явуулж байгаа Тосон уул XIX, Тамсаг XXI талбайн зураг. Харин Буйр XXII талбайн гэрээг 2013 онд дуусгавар болгожээ

Тамсаг XXI талбайн төв офис

Тамсаг XXI талбайн цамхагууд ба тэдгээрийн хооронд хэрсэн замууд

Тамсаг XXI талбайн цамхагууд ба тэдгээрийн хооронд хэрсэн замууд