2020.03.10. Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци ашиглалтын хоёр дахь тусгай зөвшөөрлөө авлаа

Канадын Торонто-гийн ба Монголын хөрөнгийн биржэд бүртгэлтэй Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD; MSE:ERDN) нь Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сумын нутаг дахь алт-зэсийн орд газарт MV-021547 дугаартай ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 30 жилийн хугацаатай авсан ба үргэлжлүүлэн 70 жил хүртэл сунгах боломжтой гэж мэдээлэв.  

Тусгай зөвшөөрлийг охин компани болох Эрдэнэмонгол ХХК-ийн нэр дээр авсан ба мөн аймгийн Шинэжинст сумын нутагт MV-021444 дугаартай ашиглалтын тусгай ноднин зөвшөөрлийг авсан билээ. Тэдний мэдэлд бас хайгуулын хоёр тусгай зөвшөөрөл байдаг.

Бичээрэй

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s