2019.12.27. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдлийн маягт (УБ-12)-ыг зарлав

Улсын Их хурлаас 2019 оны 3-р сарын 22-ны өдөр баталсан Татварын ерөнхий хууль ба Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг 2020 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг дараах маягтын дагуу бүртгэх болсныг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас зарлав.

Бичээрэй

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s