Страто ХХК

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Регистрийн дугаар: 5990769

КОМПАНИЙН ЭЗЭМШДЭГ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БА ТҮҮНИЙ ДАГУУ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

КОМПАНИЙН ХАЯГ

 

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ (толгой, охин компаниуд, хамаарал)

 

КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

КОМПАНИЙН (ТӨЛӨӨЛӨН) УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

КОМПАНИЙН ЭЗЭМШИЛ, АШИГ ХҮРТЭГЧ ЖИНХЭНЭ ӨМЧЛӨГЧ ЭЗЭД

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ, БАРИМТ, ИШЛЭЛ