Жи энд Юу голд ХХК

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Тодорхой мэдээлэл байхгүй


БҮРТГЭЛ, РЕГИСТРИЙН ДУГААР

2675471

КОМПАНИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БА ТҮҮНИЙ ДАГУУ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

(2018 оны 11-р сарын байдлаар)

Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сумын нутагт дараах тусгай зөвшөөрлийг эзэмшдэг


КОМПАНИЙН ХАЯГ


КОМПАНИЙН БҮТЭЦ (толгой, охин компаниуд, хамаарал)

Мэдээлэл тодорхойгүй.


КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА


КОМПАНИЙН (ТӨЛӨӨЛӨН) УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Мэдээлэл тодорхойгүй


КОМПАНИЙН ЭЗЭМШИЛ, АШИГ ХҮРТЭГЧ ЖИНХЭНЭ ӨМЧЛӨГЧ ЭЗЭНМэдээ. Мэдээлэл. Баримт. Ишлэл