ГАЗРЫН ЗУРАГ: Туул тосгон, Бөхөгийн голд хайрга олборлож байгаа компаниудын ажил

2020.06.28-ны өдөр. Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 13-р хороо буюу Туул тосгон. Бөхөгийн гол. Дархан цаазат Богдхан уулаас эх авч урсан Туул голд цутгадаг байсан Бөхөгийн голын хэдэн зуун метр хэсэгт хорь гаруй компани хайрга олборлож байна.

Хайрга олборлож байгаа Бөхөгийн хөндийн байдал. 2020.06.28. ↓

Энд хайрга олборлодог компаниудын ашиглаж байгаа талбай ба нэрс, тусгай зөвшөөрлийн дугаар ↓

Эндээс хэдэн зуун метрийн цаана дахиад арваад компани хайрга олборлодог.