АУМ алт ХХК

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА


БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Регистрийн дугаар: 3555763


КОМПАНИЙН ЭЗЭМШДЭГ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БА ТҮҮНИЙ ДАГУУ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2018 оны 12-р сарын байдлаар:


КОМПАНИЙН ХАЯГ

Өвөрхангай аймагт: Уянга сумын 8-р баг.

Утас: 77006514, 99111042.

И-мэйл: aum_gol@yahoo.com, narantuya@altaigold.mn


КОМПАНИЙН БҮТЭЦ (толгой, охин компаниуд, хамаарал)


КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

Ерөнхий захирал Ц.Мягмардорж


КОМПАНИЙН (ТӨЛӨӨЛӨН) УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН


КОМПАНИЙН ЭЗЭМШИЛ, АШИГ ХҮРТЭГЧ ЖИНХЭНЭ ӨМЧЛӨГЧ ЭЗЭД

2018 оны 12-р сарын байдлаар:

Нэр                           Эзэмшлийн хувь

Ц.Мягмардорж             75.50 %

Ж.Цэрэндэгд                 24.50 %


МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ, БАРИМТ, ИШЛЭЛ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

2018 оны 12-р сарын байдлаар: