Аниан ресорсиз ХХК

“Эрдэнэ Монгол” ХХК-г үзнэ үү.